Alışveriş ve Sadakat Kartları

Alışveriş ve Sadakat Kartları

 

Alışveriş ve Sadakat Kartları

Alışveriş ve Sadakat Kartları, müşteri sadakati oluşturmak amacıyla kullanılan ve sadakat programı adı verilen uygulamaların en yaygın kullanım alanıdır. Bu kartlar müşteriye bedelsiz ya da bir bedel karşılığında sunulur ve bu kart sahiplerine belli yüzde indirimleri, alışveriş öncelikleri veya belirli promosyonlar - hediyeler verilir. Burada amaç müşterinin o sektör ve ürün grubuna ait bir alışveriş yapmak istediğinde ilk akla gelen marka olmak, en avantajlı ve seçilmiş müşteri olma algısını müşteriye yerleştirmektir. Ayrıca bu kartların taşıyıcıları aslında cüzdanında her an o ürünün reklamını da taşımakta ve markanın da bilinirliliğine katkıda bulunmaktadır. Ülkemizde de çok yaygın bir kullanım alanına sahiptir.

İngilizce'de Loyalty Card olarak geçen, ülkemizde zamanında ADVANTAGE CARD ile başlayan, Migros kart, Gima kart, YKM kart, Paro kart, Shell kart, Opet kart gibi örneklerle devam etmiş, MONEY CLUB KART gibi yaygın ve çatı bir uygulamanın sürdüğü, hem müşteri sadakati yaratmak hem de müşterinin yaptığı alışveriş bilgilerini toplamaya yarayan kart türüdür.

Bu kartlar ağırlıklı olarak HICO veya LOCO manyetik bantlı ya da temassız RFID akıllı kartlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Özellikle yüklü adetlerde planladığınız ve süreklilik gerektiren Loyalty / Sadakat Kart projeleriniz için ABACI KART , tek merkezde ve ilgili tüm destek ihtiyaçlarınıza cevap verecek şekilde üretim, kişiselleştirme, aplikasyon, dağıtım ve koordinasyon hizmetleri sunmaktadır.

Bu alanda sunmakta olduğumuz hizmetler:

• Kart basım hizmetleri
• Kart kişiselleştirme işlemleri
• Thermal baskı
• Emboss baskı
• Manyetik bant kodlama
• Tipping (Gold, silver, black)
• Barcode ve 2D barcode basımı
• Kart yapıştırma ve aplikasyon
• Eşleştirmeli kart yapıştırma ve zarflama
• Kart başvuru formları tasarım ve üretimi
• Kart başvuru zarfları tasarım ve üretimi
• Kart başvuru formu veri girişi
• Kart stoklama ve proje süresince rutin üretim hizmeti
• Mağaza, şube ve bayilerinize koordineli kart sevkiyatları
• Müşterilerinize doğrudan kart sevkiyatları